A térélmény elemzése a versailles-i kert példáján / Analysis of Spatial Experience. The example of the Garden of Versailles

in : 4D - Tájépítészeti és Kertmuvészeti Folyóirat / Journal of Landscape Architecture and Garden art, Budapest, Université Corvinus, n° 23, pp. 32-47, 2011.